Kiedy się ożywi rynek przewozu ładunków?

W ciągu ostatnich kilku lat sektor przewozowy spotkał się z dwoma podstawowymi wyzwaniami: brakiem kierowców oraz niską płacą zarobkową. Kierowcy, których pensję się zmniejszyły z biegiem lat, z niecierpliwością czekają na ożywienie rynku. Zwykle jest to trudne do przewidzenia, gdyż na wysokość wynagrodzenia oraz na tempa wzrostu industrii wpływ ma wiele czynników: ogólna sytuacja gospodarcza, zapotrzebowanie na przewozy, regulacje prawne, konkurencja na rynku pracy i in. Przyjrzyjmy się niniejszym okolicznościom.

Sytuacja gospodarcza Ameryki

 Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ nie tylko na przewozy, lecz również na wszystkie sektory, jest ogólna sytuacja gospodarcza. Na razie gospodarka ożywia się wolno, ale konsekwentnie, i jeżeli wzrost będzie stabilny, będzie to miało również pozytywny wpływ na sektor przewozowy. Silna branża i zapotrzebowanie na przewozy ładunków (np. w maju 2016 r. wzrosło o 2,7%) zapewni wysokie taryfy oraz wskaźniki mające bezpośredni wpływ na zarobki kierowców.

Continue reading