Kiedy się ożywi rynek przewozu ładunków?

W ciągu ostatnich kilku lat sektor przewozowy spotkał się z dwoma podstawowymi wyzwaniami: brakiem kierowców oraz niską płacą zarobkową. Kierowcy, których pensję się zmniejszyły z biegiem lat, z niecierpliwością czekają na ożywienie rynku. Zwykle jest to trudne do przewidzenia, gdyż na wysokość wynagrodzenia oraz na tempa wzrostu industrii wpływ ma wiele czynników: ogólna sytuacja gospodarcza, zapotrzebowanie na przewozy, regulacje prawne, konkurencja na rynku pracy i in. Przyjrzyjmy się niniejszym okolicznościom.

Sytuacja gospodarcza Ameryki

 Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ nie tylko na przewozy, lecz również na wszystkie sektory, jest ogólna sytuacja gospodarcza. Na razie gospodarka ożywia się wolno, ale konsekwentnie, i jeżeli wzrost będzie stabilny, będzie to miało również pozytywny wpływ na sektor przewozowy. Silna branża i zapotrzebowanie na przewozy ładunków (np. w maju 2016 r. wzrosło o 2,7%) zapewni wysokie taryfy oraz wskaźniki mające bezpośredni wpływ na zarobki kierowców.

Z drugiej zaś strony, siła dolara względem innych walut warunkuje zmniejszenie się eksportu, co negatywnie wpływa na komercyjne przewozy ładunków. Wycofanie się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz wahania się kursów walut w najbliższych miesiącach także mogą mieć wpływ na popyt i eksport.

Brak kierowców

 Innym wielkim wyzwaniem, z którym spotkał się sektor przewozowy i który trawa już jakiś czas, jest brak kierowców. W 2014 r. brakowało 38,000 pracowników, według zaś prognoz na 2016 r., dodatkowo potrzeba będzie 48,000 pracowników. Niniejszy deficyt warunkują wysokie podatki obrotowe, odejście znacznej liczby kierowców na emeryturę oraz konkurencja z innymi branżami przemysłowymi, np. z sektorem budowlanym. Aby utrzymać obecnych pracowników i przyciągnąć nowych, przedsiębiorstwa przewozowe zmuszone są do proponowania konkurencyjnego wynagrodzenia i zwiększania miesięcznych pensji. Np. w styczniu   firma C.R England zwiększyła wynagrodzenia kierowców średnio o 12.3%, Swift Transportation podwyższało wynagrodzenia w sierpniu 2014 r. i w maju 2015 r. Tym niemniej, podwyższenie płacy zarobkowej może być jednym z najlepszych rozwiązań problemu braku kierowców,  poza tym przyczyni się do zaangażowania większej liczby doświadczonych pracowników.

Regulacje prawne dotyczące sektora przewozowego

 Na rozwój branży przewozowej wpływ mają również przyjmowane przez Rząd akty prawne, przepisy. Czasami biurokracja i wszelkie regulacje kolidują ze zdrowym rozsądkiem, stwarzają dodatkowe problemy. Przepisy dotyczące firm warunkują dodatkowe koszty, a także mają negatywny wpływ na produktywność, ponieważ ograniczają czas pracy kierowców. Na razie trudno powiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na sektor przewozu ładunków, jednak oczekuje się, że taryfy będą wzrastać. Wdrożenie regulacji HOS oznacza, że na dostawę tej samej ilości ładunków firmy będą potrzebowały większej liczby ciężarówek oraz będą zmuszone zatrudnić więcej pracowników. Prawdopodobnie, brak kierowców na rynku przewozowym będzie jeszcze bardziej odczuwalny, a taryfy wzrosną.

Share:
Follow by Email
Facebook
Twitter