VILKIKŲ DRAUDIMO KAINOS
 • Patrauklios kainos
 • Lengvesnis procesas
 • Sumanūs agentai
 • Patenkinti klientai
Naudojimosi taisyklės

Šios naudojimosi taisyklės nustato naudojimosi Truck Insurance One tinklalapio sąlygas.

Laikome, kad lankydamiesi šiame tinklalapyje sutinkate su visomis čia aprašytomis naudojimosi sąlygomis. Jei su
nurodytomis taisyklėmis nesutinkate, siūlome naršymo tinklalapyje netęsti.

Žemiau pateikiami terminai taikomi šioms Naudojimosi taisyklėms, Privatumo politikai, Įspėjimo pranešimams bei
Susitarimams: sąvokos „Klientas“, „Jūs“, „Jūsų“ taikomoms asmeniui, besilankančiam šiame tinklalapyje ir sutinkančiam su
Kompanijos taisyklėmis ir sąlygomis. Sąvokos „Kompanija“, „Mes“, „Mūsų“, „Mus“ taikomos mūsų Kompanijai. Sąvokos
„Šalis“, „Šalys“ arba „Mes/mus“ taikomos Klientui ir/arba Kompanijai. Visos nuostatos taikomos mūsų kompanijos darbinei
praktikai (pasiūlymui, priėmimui ir atlyginimui), nustatytą laiką trunkantiems formaliems susitikimams, arba taikant
kitas priemones, kad būtų geriausiai tenkinami kliento lūkesčiai jam suteikiant Kompanijos parduodamas prekes/paslaugas
pagal galiojančius JAV teisės aktus. Laikoma, kad aukščiau nurodytos sąvokos, naudojamos vienaskaita, daugiskaita,
rašant spausdintinėmis raidėmis arba vartojant terminus „jis/ji/jie“ yra tapačios.

Slapukai (Cookies)

Šiame tinklalapyje naudojame slapukus (Cookies). Truck Insurance One‘s
tinklalapį sutinkate su slapukų naudojimu, kuris nustatytas Truck Insurance One’s Privatumo politikos taisyklėse.
Daugelis modernių šiandienos interneto svetainių naudoja slapukus, padedančius gauti daugiau informacijos apie Jūsų
apsilankymą. Slapukai naudojami tik kai kuriose mūsų tinklalapio vietose ir užtikrina geresnį svetainės funkcionavimą ir
tinkamos informacijos lankytojui pateikimą. Kai kurie mūsų filialai/reklamos partneriai taip pat gali naudoti slapukus.

Licencija

Jei nenurodyta kitaip, Truck Insurance One ir/arba licencijos valdytojui nuosavybės teise priklauso visa medžiaga,
skelbiama Truck Insurance One tinklalapyje. Visos teisės saugomos. Peržiūrėti ir spausdinti medžiagą, pateiktą
tinklalapyje http://www.truckinsuranceone.com, galima tik asmeniniam naudojimui, disponavimo informacija ribojimai
aprašyti žemiau.

Draudžiama:

 • Viešinti tinklalapyje http://www.truckinsuranceone.com pateiktą informaciją.
 • Parduoti, išnuomoti medžiagą, skelbiamą http://www.truckinsuranceone.com, perduoti jos licencijos teises.
 • Atgaminti, dauginti, kopijuoti medžiagą, skelbiamą http://www.truckinsuranceone.com.

Platinti turinį, skelbiamą http://www.truckinsuranceone.com, nebent jis skelbiamas šiuo tikslu.

Lankytojų komentarai

 • Kai kuriose tinklalapio dalyse lankytojai gali skelbti komentarus, informaciją, duomenis, keistis nuomonėmis.
  Prieš skelbiant komentarus tinklalapyje, Truck Insurance One neperžiūri, netikrina, neredaguoja komentarų
  turinio. Tinklalapyje skelbiami komentarai neatspinti Truck Insurance One darbuotojų, agentų, bendrovės filialo
  darbuotojų nuomonės ir/ar požiūrio. Komentaras atspindi jį rašančio asmens nuomonę ar požiūrį. Sutinkamai su
  teisės aktų nuostatomis, Truck Insurance One neatsako už komentarų turinį, nuostolius, išlaidas, atsakomybę,
  kylančią dėl komentarų turinio.
 • Truck Insurance One pasilieka teisę peržiūrėti skelbiamų komentarų turinį ir pašalinti tuos komentarus, kuriuos,
  mano, esančius netinkamais, įžeidžiančiais arba neatitinkančiais tinklalapio Naudojimosi sąlygų ir taisyklių.
 • Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad:
  • Skelbdami komentarus mūsų tinklalapyje turite reikiamas licencijas, leidimus ir sutikimus;
  • Komentarai nepažeidžia intelektinės nuosavybės teisių, įskaitant autorines teises, patentus,
   prekinius ženklus ar trečiosios šalies nuosavybės teises;
  • Komentaruose neskelbiamas įžeidžiantis, šmeižiantis, nepadorus ar neteisėtas turinys ar turinys,
   pažeidžiantis asmens privatumo teises;
  • Komentaruose nebus teikiami prekybiniai pasiūlymai, reklamuojamas verslas, atliekami užsakymai,
   pristatinėjama komercinė ar neteisėta veikla.
 • Patvirtinate, kad neatlygintinai suteikiate Truck Insurance One teisę visais formatais medijoje
  naudoti, koreguoti, atgaminti ir įgalioti kitus naudoti, koreguoti ir atgaminti bet kurį Jūsų
  komentarą įvairiomis formomis.

Aktyviosios mūsų turinio nuorodos

 • Žemiau nurodytos organizacijos gali nukreipti į mūsų tinklalapį be išankstinio raštiško sutikimo:
  • Valdžios institucijos;
  • Paieškos sistemos;
  • Žiniasklaidos organizacijos;
  • Internetinių katalogų distributoriai (kai kataloge pateikiama nuoroda į mūsų tinklalapį (kaip bet
   kurio kito verslo);
  • Sisteminiai akredituoti verslai, išskyrus ne pelno siekiančias organizacijas, labdaros rinkimo
   grupes, kurios neturi teisės teikti aktyvios nuorodos į mūsų tinklalapį;
 • Šios organizacijos gali pateikti nuorodą į mūsų pagrindinį puslapį ar kitą tinklalapyje skelbiamą informaciją,
  jeigu: a) pateikiama nuoroda nėra klaidinanti, b) nereiškia neteisėtos paramos ir kitų įmonių, produktų ir
  paslaugų reklamos, c) atitinka kitos šalies tinklalapio turinio kontekstą.
 • Vadovaudamiesi diskrecijos teise, galime svarstyti ir patvirtinti šių tipų organizacijų prašymus dėl nuorodų
  skelbimo:

  • Bendrai žinomų vartotojų ir/ar verslo informacijos šaltinių, tokių kaip Komercijos rūmai, Amerikos
   automobilių asociacija, AARP ir Vartotojų Sąjunga;
  • dot.com tinklalapių;
  • asociacijų ir kitų grupių, kurios atstovauja labdaros organizacijoms, įskaitant labdaros teikimo
   tinklalapius;
  • Internetinių katalogų distributorių;
  • Interneto portalų;
  • Apskaitos, teisinių paslaugų ir konsultacijų firmų, kurių klientai yra verslo įmonės; švietimo ir
   mokslo
   institucijų, verslo asociacijų.

Patvirtinsime šių organizacijų prašymus dėl nuorodų skelbimo, jei bus nustatyta, kad a) pateikiamoje nuorodoje nėra
nepalankiai atsiliepiama apie mūsų kompaniją arba akredituotą verslą (pvz., verslo ar kitos organizacijos atstovauja
įtartinas verslo rūšis, pvz., skatina darbą iš namų), b) organizacija neturi nepalankios ir netinkamos bendradarbiavimo
su mūsų kompanija istorijos, c) skelbiant nuorodą, teikiama nauda, reklama ir didinamas Truck Insurance One žinomumas,
d) pateikiama nuoroda naudojama bendrai teikiamoje informacijoje, naujienlaiškiuose ir atitinka kompanijos skelbiamą
turinį ir organizacijos misiją.

Šios organizacijos gali pateikti nuorodą (nuorodas) į mūsų pagrindinį puslapį, publikacijas ar kitą tinklalapyje
skelbiamą informaciją, jei teikiama nuoroda: a) nėra klaidinanti, b) nereiškia neteisėtos paramos ir kitų įmonių,
produktų ir paslaugų reklamos, c) atitinka kitos šalies tinklalapio turinio kontekstą.
Jei atstovaujate vieną organizacijų, nurodytų 2 pastraipoje ir esate suinteresuotas pateikti nuorodas į mūsų tinklalapį,
prašome mus apie tai informuoti el. pašto adresu vytas@goodwillfinancial.com. Laiške prašome nurodyti savo vardą,
atstovaujamą organizaciją, kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą), tinklalapio URL adresą, taip pat
URL adresų sąrašą, iš kurių teiktumėte nuorodą į mūsų tinklalapį, taip pat Jūsų tinklalapio URL adresą (adresus), su
kuriais norėtumėte susieti aktyviąją nuorodą. Jūsų prašymas bus išnagrinėtas per 2-3 savaites.

Patvirtintos organizacijos gali teikti aktyviąsias nuorodas:

 • Naudodamos mūsų įmonės pavadinimą;
 • Nurodydamos mūsų interneto svetainės adresą; arba
 • Pateikdamos bet kurią kitą informaciją (aprašymą) apie mūsų tinklalapį, kuri atitinka skelbiančiosios šalies
  turinio kontekstą ir formatą.

Nesant prekinio ženklo licencijos sutarties, Truck Insurance One logotipo ar kitoks grafinis atvaizdavimas yra
draudžiamas.

HTML žymės (Iframes)

Nesant raštiško sutikimo, mūsų tinklalapyje draudžiama naudoti HTML žymes arba kitas technologijas, kurios bet kokiu
būdu gali turėti įtakos grafiniam tinklalapio dizainui ar informacijos atvaizdavimui.

Atsakomybė už turinį

Nesame atsakingi už turinį, kuris skelbiamas Jūsų svetainėje. Įsipareigojate atlyginti atsiradusią žalą ir saugoti mūsų
kompaniją nuo pretenzijų, skirtų ar pagrįstų turiniu, kuris skelbiamas Jūsų interneto svetainėje. Jūsų tinklalapyje
neturi būti skelbiama nuoroda (nuorodos) ar informacija, kurios turinys gali būti laikomas šmeižiančiu, nepadoriu ar
nusikalstamu, arba kuris pažeidžia arba palaiko trečiųjų šalių teisėtų interesų pažeidimą.

Išlygos

Pasiliekame diskrecijos teisę bet kuriuo metu pareikalauti, kad iš Jūsų tinklalapio būtų pašalinta nuoroda (nuorodos) į
mūsų tinklalapį. Esant tokiam reikalavimui, sutinkate pašalinti prašomą informaciją. Taip pat pasiliekame teisę bet
kuriuo metu koreguoti šias sąlygas ir nuostatas dėl nuorodų teikimo. Teikdami nuorodą į mūsų tinklalapį, sutinkate
laikytis nustatytų terminų ir nepažeisti nurodytų sąlygų.

Nuorodų iš mūsų tinklalapio pašalinimas

Jei mūsų tinklalapyje aptinkate informaciją ar nuorodas, kurias laikote prieštaringomis arba keliančiomis abejonių,
prašome su mumis susisiekti. Jūsų pateikta informacija bus peržiūrėta ir apsvarstyta, tačiau nesame įpareigoti šios
informacijos pašalinti arba Jus apie tai informuoti. Nors dedame visas pastangas, kad šiame tinklalapyje pateikiama
informacija būtų teisinga, negalime garantuoti jos užbaigtumo ir tikslumo. Taip pat neįsipareigojame, kad šis
tinklalapis visada būtų prieinamas, o jame pateikiama informacija aktuali ir atnaujinta.

Įspėjimo pranešimai

Pagal galiojančius teisės aktus neatsakome už skundus, išlygas ar kitas sąlygas, susijusias su mūsų tinklalapiu arba jo
naudojimu (be apribojimų įtraukiant bet kurias įstatymuose numatytas išlygas dėl tinkamos kokybės, tinkamumo ir
atsakingo naudojimosi).

Nesame atsakingi už:

 • Mirtį arba sužalojimą, kilusį per neatsargumą;
 • Sukčiavimą arba klaidinimą;
 • Veiksmus, kurie yra draudžiami pagal galiojančius įstatymus;
 • Galiojančiuose teisės aktuose numatytas išimtis.

Aukščiau nurodytos sąlygos yra a) taikomos aukščiau pateiktai informacijai, b) nurodo atsakomybę, kylančią dėl teisės
aktų pažeidimų.

Šiame tinklalapyje informacija teikiama nemokamai, nesame atsakingi už Jūsų patirtus bet kokio pobūdžio nuostolius.

Kontaktinė informacija

Šios naudojimosi taisyklės ir sąlygos sukurtos naudojantis
termsandconditionstemplate.com
tinklalapiu. Jei turėtumėte klausimų dėl Naudojimosi taisyklių, maloniai prašome
su mumis susisiekti mūsų tinklalapyje nurodytais kontaktais.