CENY UBEZPIECZENIA CIĘŻARÓWEK
 • Atrakcyjne ceny
 • Łatwiejszy proces
 • Inteligentni agenci
 • Zadowoleni klienci
Przepisy korzystania ze strony

Niniejsze przepisy określają warunki korzystania ze strony internetowej Truck Insurance One.

Utrzymujemy, że odwiedzając tę stronę zgadzają się Państwo z wszystkimi opisanymi poniżej warunkami użytkowania strony.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo z podanymi przepisami, proponujemy przerwać przeglądanie.
Podane poniżej terminy stosowane są względem niniejszych Przepisów, Polityki Prywatności, Ostrzeżeń oraz Porozumień:
definicje „Klient”, „Państwo”, Państwa” stosowane są względem użytkownika strony, zgadzającego się z przepisami i
warunkami Spółki. Definicje – „Spółka”, „My”, „Nasz (-e)”, „Nas” stosowane są względem naszej Spółki. Definicje
„Strona”, Strony” lub „My/nas” stosowane są względem Klienta i/lub Spółki. Wszystkie przepisy dotyczą praktyki pracy
naszej spółki, formalnych spotkań trwających określony czas w celu zadowolenia oczekiwań klienta w ramach sprzedaży
towarów/usług Spółki zgodnie z przepisami zawartymi w aktach prawnych USA. Uważa się, że wskazane powyżej definicje,
użyte w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej, pisane drukowanymi literami lub terminy – „on/ona/oni” są równoznaczne.

Cookies

Na niniejszej stronie internetowej stosujemy pliki Cookies. Przeglądając stronę Truck
Insurance One
zezwalasz na
wykorzystywanie cookies, przewidzianych w przepisach Polityki Prywatności Truck Insurance One. Większość nowoczesnych
stron internetowych stosuje cookies pozwalające zgromadzić więcej informacji dotyczącej sposobu korzystania z danej
strony. Na naszej stronie internetowej cookies stosowane są tylko w niektórych miejscach i zapewniają lepsze
funkcjonowanie strony oraz właściwy przepływ informacji potrzebnej dla użytkownika. Niektórzy nasi partnerzy reklamowi,
filie również mogą stosować cookies.

Licencja

Jeśli nie jest ustalone inaczej, Truck Insurance One i/lub zarządcy licencji na prawach własności należą wszystkie
materiały ogłaszane na stronie internetowej Truck Insurance One. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Przeglądanie i
drukowanie materiałów ogłaszanych na stronie http://www.truckinsuranceone.com dopuszczone jest wyłącznie do użytku
osobistego, informacja dotycząca ograniczeń dysponowania materiałem – poniżej.

Zabrania się:

 • Upowszechniania informacji ogłoszonej na stronie http://www.truckinsuranceone.com.
 • Sprzedaży, wynajmu materiałów podanych na stronie http://www.truckinsuranceone.com, przekazywania prawa licencji
  do strony.
 • Odtwarzania, powielania, kopiowania materiałów ogłaszanych na stronie http://www.truckinsuranceone.com.

Upowszechniania treści strony http://www.truckinsuranceone.com, chyba że została ogłoszona w tym celu.

Komentarze

 • W poszczególnych częściach strony internetowej użytkownicy mogą publikować komentarze, informację, dane, wymieniać poglądy.
 • Truck Insurance One nie nadzoruje, nie sprawdza, nie redaguje treści komentarzy. Ogłaszane na stronie komentarze nie odzwierciedlają zdania i/lub poglądów pracowników, agentów Truck Insurance One, pracowników filii spółki. Komentarz odzwierciedla pogląd osoby, która go napisała. Zgodnie z przepisami prawa, Truck Insurance One nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, straty, koszty wynikające z treści komentarzy.
 • Truck Insurance One ma prawo do weryfikowania komentarzy publikowanych na stronie i usuwania tych, które uzna za niewłaściwe, ubliżające lub niezgodne z przepisami i warunkami użytkowania strony.
 • Gwarantujesz i potwierdzasz, że:
  • Publikując komentarze na naszej stronie posiadasz wymagane licencje, zezwolenia i zgodę;
  • Komentarze nie naruszają prawa własności intelektualnej, włączając prawa autorskie, znaki towarowe lub prawa własności strony trzeciej;
  • Treść ogłaszanych komentarzy nie jest ubliżająca, oszczercza, nieprzyzwoita oraz nie narusza prawa prywatności osoby;
  • Komentarze nie będą zawierały ofert handlowych, reklam biznesowych, zamówień, prezentacji działalności komercyjnej lub nieprawnej działalności.
 • Potwierdzasz, że nieodpłatnie udzielasz prawa Truck Insurance One do korzystania, korygowania, odtwarzania w mediach dowolnych swoich komentarzy we wszystkich formatach oraz upoważnienia innych do korzystania, korygowania i odtwarzania wspomnianych komentarzy w różnych formach.

Aktywne linki

 • Wymienione poniżej organizacje mogą kierować na naszą stronę bez uprzedniej zgody na piśmie:
  • Instytucje władzy;
  • Systemy wyszukiwania;
  • Organizacje medialne;
  • Dystrybutorzy katalogów internetowych (gdy w katalogu podany jest link do naszej strony);
  • Systemowe akredytowane branże biznesowe, za wyjątkiem organizacjo non-profit, organizacje charytatywne nie mające prawa podawania aktywnego linku do naszej strony;
 • Niniejsze organizacje mogą podawać link do naszej strony głównej lub innej informacji zamieszczanej na stronie, jeżeli:
  a) podawany link nie jest mylący,
  b) nie oznacza niezgodnego z prawem wsparcia oraz reklamy innych przedsiębiorstw, produktów i usług,
  c) odpowiada kontekstowi treści portalu drugiej strony.
 • Kierując się prawem dyskrecji, możemy rozpatrywać i zatwierdzać wnioski o publikowanie linków następujących organizacji:
  • ogólnie znanych organizacji konsumentów i/lub źródeł informacji biznesowej, takich jak Izba Handlowa, Amerykańskie Stowarzyszenie Samochodowe, AARP i Związek Konsumentów;
  • strony dot.com;
  • stowarzyszeń i innych grup, które reprezentują organizacje charytatywne, włączając ich strony;
  • dystrybutorów katalogów internetowych;
  • portali internetowych;
  • firm obrachunkowych, prawniczych i doradczych, których klientami są spółki biznesowe, instytucje oświaty i nauki, stowarzyszenia biznesowe.

Zatwierdzimy wspomniane wnioski tych organizacji, jeżeli zostanie ustalone, że a) podany link nie zawiera
nieprzychylnych opinii o naszej spółce lub akredytowanym biznesie (np., organizacje biznesowe lub inne reprezentują
podejrzane rodzaje przedsiębiorstwa, np., zachęcają do pracy z domu), b) historia współpracy z naszą spółką jest
pozytywna, c) ogłaszany link przynosi korzyść, reklamuje i upowszechnia wiedzę o Truck Insurance One, d) podawany link
używany jest do pozyskania ogólnej informacji, w newsletter i odpowiada treści publikowanej przez spółkę oraz misji
organizacji.

Organizacje te mogą podawać link (linki) do naszej strony głównej, publikacji oraz innej informacji publikowanej na
stronie, jeżeli: a) nie jest mylący, b) nie oznacza niezgodnego z prawem wsparcia oraz reklamy innych przedsiębiorstw,
produktów i usług , c) odpowiada kontekstowi treści portalu drugiej strony.
Jeżeli reprezentujesz jedną z organizacji wymienionych w ust. 2 i jesteś zainteresowany w podawaniu linków do naszej
strony, prosimy poinformować nas o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej: vytas@goodwillfinancial.com. W liście
należy podać swoje imię, nazwę reprezentowanej organizacji, informację kontaktową ( numer telefonu, adres e-mail), adres
URL strony, także listę adresów URL, z których może zostać podany link do naszej strony, oraz adres (adresy) URL swojej
strony, z którymi chcesz powiązać aktywny link. Twój wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 2-3 tygodni.

Zatwierdzone organizacje mogą podawać aktywne linki:

 • z użyciem nazwy naszego przedsiębiorstwa;
 • ze wskazaniem adresu naszej strony internetowej; lub
 • publikując dowolną informację (opis) o naszej stronie, odpowiadającą kontekstowi treści i formatowi informacji strony publikującej.

W przypadku braku znaku towarowego licencji uzyskanej na podstawie umowy, zabrania się używania logo Truck Insurance One lub innego znaku graficznego firmy.

Oznakowania HTML (Iframes)

W przypadku braku zgody na piśmie, na naszej stronie zabrania się używania oznakowań HTML lub innych technologii, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na designe graficzny strony lub odtworzenie informacji.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść publikowaną na Twojej stronie. Zobowiązujesz pokryć straty i chronić naszą
spółkę przed pretensjami wynikającymi z treści ogłaszanych na swojej stronie internetowej. Na Twojej stronie nie powinny
być ogłaszane linki lub informacje, których treść może zostać uznana za oszczerstwa, nieprzyzwoitości, lub która narusza
interesy stron trzecich.

Klauzule

Zachowujemy prawo do zażądania w dowolnym czasie, aby link (linki) do naszej strony zostały usunięte z Twojej strony
internetowej. W przypadku takiego żądania zgadzasz się usunąć informację, o którą prosimy. Zachowujemy również prawo do
korygowania niniejszych warunków i przepisów dotyczących podawania linków. Podając link do naszej strony, zgadzasz się
przestrzegać ustalonych terminów i nie naruszać przewidzianych warunków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeżeli na naszej stronie internetowej informacje lub linki, które uważasz za sprzeczne lub budzące wątpliwości, prosimy
o skontaktowanie się z nami. Twoja informacja zostanie zweryfikowana i omówiona, jednakże nie jesteśmy zobowiązani do
usuwania tej informacji lub informowania o tym. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby informacja publikowana na
stronie była wiarygodna i prawdziwa, nie możemy zagwarantować, że jest ostateczna i precyzyjna. Także nie możemy
zapewnić tego, by niniejsza strona była zawsze dostępna, a publikowana na niej informacja aktualna i odnowiona.

Ostrzeżenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za skargi, klauzule į inne warunki, związane z
naszą stroną lub korzystaniem z niej (włączając dowolne ustawowo przewidziane klauzule dotyczące jakości, właściwego i
odpowiedzialnego użytkowania). Nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • Śmierć lub uszkodzenia ciała wynikające z nieostrożności;
 • Oszustwa lub zwodzenia;
 • Działania zabronione obowiązującymi przepisami prawa;
 • Wyjątki przewidziane w aktach prawnych.

Powyżej wymienione warunki są: a) stosowane względem powyżej podanej informacji, b) określają odpowiedzialność
wynikającą z naruszenia przepisów prawa.

Na niniejszej stronie informacja publikowana jest nieodpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek
poniesione przez Ciebie straty.

Informacja kontaktowa

Niniejsze przepisy i warunki stworzone zostały z wykorzystaniem strony
termsandconditionstemplate.com
. Jeżeli masz
pytania dotyczące Przepisów użytkowania strony, uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami.