CENY UBEZPIECZENIA CIĘŻARÓWEK
  • Atrakcyjne ceny
  • Łatwiejszy proces
  • Inteligentni agenci
  • Zadowoleni klienci
Ubezpieczenie samochodów ciężarowych
Specjalizujemy się w ubezpieczeniach właścicieli samochodów ciężarowych oraz w ubezpieczeniach komercyjnych

Firma Truck Insurance One stwarza możliwość nabycia ubezpieczeń właścicieli ciężarówek (trucks) i ubezpieczeń komercyjnych w stanach Illinois, Indiana i Michigan. Polisy ubezpieczeniowe i sumy ubezpieczenia obliczane są z uwzględnieniem potrzeb kierowców.

Oferujemy szerokie możliwości wyboru oraz optymalną sumę ubezpieczenia za dostępną cenę.
Rodzaj ubezpieczenia zależy od przepisów aktów prawnych poszczególnego stanu, od ewentualnego ryzyka, a także od te tego, czy prowadzisz własny samochód ciężarowy.

Jeśli masz pytania, nasz agent omówi z Tobą warunki ubezpieczenia oraz najdogodniejsze dla Ciebie możliwości. Jesteśmy również gotowi pomóc Ci w przygotowaniach do trasy oraz udzielić innej niezbędnej pomocy.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Suma ubezpieczenia OC pokrywa szkody wynikające z winy kierowcy ciężarówki (uszkodzenia ciała innych osób lub szkody materialne). Zgodnie z wymogami Departamentu transportu, niniejsze ubezpieczenie jest obowiązkowe dla każdego samochodu ciężarowego.
Ubezpieczenie odpowiedzialności nie kierowcy (Non-Trucking Liability Insurance
Ten rodzaj ubezpieczenia jest obowiązkowy dla właścicieli ciężarówek, którzy stale wynajmują pojazdy. Suma ubezpieczenia “Bobtail” pokrywa szkody wynikające wówczas, gdy sam właściciel nie przewozi ładunku.
Ubezpieczenie szkody fizycznej
Niniejsze ubezpieczenie pokrywa straty i szkody wyrządzone Twojej ciężarówce lub urządzeniom. Suma ubezpieczenia pokrywa straty poniesione w przypadku stłuczki, wandalizmu, kradzieży, pożaru, gradu, burzy, trzęsienia ziemi, powodzi lub innego kataklizmu. Poza tym ochrona obejmuje nie tylko ciężarówkę i przyczepę, lecz również łańcuchy, plandekę i sprzęt elektroniczny.
Ubezpieczenie ładunku ciężarówki
Ubezpieczenie ładunku pokrywa straty finansowe poniesione wskutek uszkodzenia ładunku lub jego utraty. Suma ubezpieczenia obliczana jest według rodzaju ładunku, z uwzględnieniem maksymalnej granicy. Zaleca się okresowe wznawianie tego rodzaju ubezpieczenia ze względu na przewożony ładunek.
Ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków zawodowych
Ten rodzaj ubezpieczenia zapewnia odszkodowanie za wydatki medyczne, niepełnosprawność, śmierć, utratę części ciała, spowodowane w czasie pracy. Wobec niniejszego ubezpieczenia nie są stosowane odliczenia (deductible), dlatego może być użyte do pokrycia kosztów szpitalnych.
Ubezpieczenie kosztów prawnych
Ten rodzaj ubezpieczenia chroni spółkę przed skutkami niewypłaconych pensji į kosztów prawnych gdy pracownik lub podwykonawca żąda rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczenie to można nabyć płacąc niewielkie składki, które chronią przed wielkimi kosztami sądowymi.
Ubezpieczenie rekompensat pracowników
Spółki mogą nabyć pakiet ubezpieczenia rekompensat pracowników, który obejmuje nieszczęśliwe wypadki i koszty sądowe. Pakiet ten chroni przed ewentualnym ryzykiem prawnym.
Ubezpieczenie odpowiedzialności ogólnej
To ubezpieczenie będzie chroniło właściciela samochodu ciężarowego, kiedy nie uczestniczy on w ruchu. Ubezpieczenie pokrywa nieszczęśliwe wypadki, które wydarzyły się na Twoim terenie i w których ucierpiał klient lub pokrywa straty i uszkodzenia przy załadunku i wyładunku, dostawie. Ubezpieczenie do pewnego stopnia pokrywa koszty uszkodzenia własności oraz sądowe.
Ubezpieczenie wymiany przyczepy
Warunki tego ubezpieczenia podobne są do ubezpieczenia szkody fizycznej, jednakże w tym przypadku pokrywa się wydatki poniesione za przyczepy, którymi zarządzasz na podstawie przepisów Umowy Wymiany Przyczep. Suma ubezpieczenia pokrywa straty poniesione z powodu uszkodzenia lub utraty przyczepy lub jej urządzeń, włączając wandalizm, pożar, trzęsienie ziemi lub powódź.