VILKIKŲ DRAUDIMO KAINOS
  • Patrauklios kainos
  • Lengvesnis procesas
  • Sumanūs agentai
  • Patenkinti klientai
Sunkvežimių draudimas
Specializuojamės sunkvežimių savininkų ir komerciniame draudime

Kompanija Truck Insurance One suteikia galimybę įsigyti sunkvežimių (trucks) savininkų ir komercinius draudimus Ilinojaus, Indianos ir Mičigano valstijose. Draudimo polisai ir draudimo sumos apskaičiuotos ir pritaikytos atsižvelgus į vairuotojų poreikius.

Siūlome plačias pasirinkimo galimybes ir optimalią draudimo sumą už prieinamą kainą.
Draudimo rūšis priklauso nuo atskiros valstijos teisės aktų, galimos rizikos, taip pat nuo to, ar vairuojate Jums nuosavybės teise priklausantį sunkvežimį.

Jei turite klausimų, mūsų agentas su Jumis aptars draudimo sąlygas ir Jums tinkamiausias galimybes. Mes taip pat pasiruošę Jums padėti rengiantis maršrutui ir suteikti kitą reikalingą pagalbą.

Civilinės atsakomybės draudimas
Civilinės atsakomybės draudimo suma atlygina kaltininko padarytus nuostolius (už sužalojimus ar materialinę žalą). Pagal Transporto Departamento reikalavimus šis draudimas yra privalomas visiems vairuotojams.
Nevairuotojo atsakomybės draudimas
Šis draudimas privalomas sunkvežimių savininkams, kurie nuolat nuomoja sunkvežimius. “Bobtail” draudimo suma padengia nuostolius, atsirandančius, kai savininkas pats negabena krovinio.
Fizinės žalos draudimas
Šis draudimas atlygina nuostolius ir žalą, padarytą Jūsų sunkvežimiui ar įrangai. Draudimo suma dengia nuostolius, atsiradusius dėl susidūrimo, vandalizmo, vagystės, gaisro, krušos, vėjo audros, žemės drebėjimo, potvynio ar bet kurios kitos gamtinės nelaimės. Be to, apsauga suteikiama ne tik sunkvežimiui ir priekabai, bet ir grandinėms, brezentui ir elektroninei įrangai.
Sunkvežimio krovinio draudimas
Krovinio draudimas dengia finansinius nuostolius, kurie atsirado dėl žalos kroviniui ar jo praradimo. Draudimo suma apskaičiuojama pagal prekės tipą ir atsižvelgus į maksimalią krovinio ribą. Patartina periodiškai atnaujinti krovinio draudimą atsižvelgus į gabenamą krovinį.
Profesinio nelaimingo atsitikimo draudimas
Draudimas suteikia medicininių, neįgalumo, mirties, kūno dalies netekimo nuostolių atlyginimą, kurie kilo darbo metu. Šiam draudimui netaikomos išskaitos (deductible), todėl jis gali būti naudojamas padengiant ligoninės išlaidas.
Teisinių išlaidų draudimas
Teisinių išlaidų draudimas apsaugo kompaniją nuo neišmokėtų atlyginimų ir teisinių išlaidų apmokėjimo, kai darbuotojas ar subrangovas kreipiasi dėl kompensacijų sužalojimo atveju. Šį draudimą galima įsigyti mokant nedideles įmokas, kurios apsaugo nuo didelių teisinių išlaidų padengimo.
Darbuotojų kompensacijų draudimas
Kompanijos gali įsigyti darbuotojų kompensacijų draudimo paketą, į kurį įeina profesinio nelaimingo atsitikimo ir teisinių išlaidų draudimai. Šis paketas suteikia apsaugą nuo galimų teisinių rizikų.
Bendros atsakomybės draudimas
Bendros atsakomybės draudimas atlygina nuostolius, kurie atsiranda dėl verslo savininko ar jo darbuotojo kaltės nevairuojant. Draudimas dengia nelaimingus atsitikimus, kurie įvyko klientui susižeidus Jūsų verslo teritorijoje arba atlygina žalą, atsiradusią dėl klaidų pristatant krovinį. Draudimas iki tam tikros ribos dengia nuosavybės sugadinimo, sužalojimo, bylinėjimosi išlaidas.
Priekabos mainų draudimas
Priekabos mainų draudimui galioja panašios sąlygos kaip ir fizinės žalos draudimo atveju, tačiau šiuo atveju padengiamos išlaidos už nuostolius dėl priekabų, kurias valdote pagal Priekabų mainų sutarties nuostatas. Draudimo suma dengia nuostolius, atsiradusius dėl priekabos ar jos įrangos praradimo ar sugadinimo, įskaitant vandalizmą, vagystę, gaisrą, žemės drebėjimą ar potvynį.